Метеорологічні та гідрологічні спостереження

Гідрологічні та гідрохімічні спостереження

Вивчення водних об’єктів. Контроль за станом, якістю та використанням водних ресурсів.

/Files/images/оооо.jpgЕкспедиційні дослідження, складання карт і планів водних об’єктів, вимірювання глибини, швидкості та витрат води, проведення хімічного аналізу.

Роботи в гідро екологічному напрямку. Складання гідрологічних прогнозів.

/Files/images/оооооо.jpgВиконання обробки матеріалів досліджень за допомогою спеціальних комп’ютерних програм та технологій.

Проектування, будівництво мереж водопостачання та водовідведення, їх експлуатація.

Геодезичні роботи в проектних, будівельних організаціях та роботи з питань землевпорядкування.

/Files/images/ооооо.jpg

/Files/images/ооо.jpg

Детальніше

Метеорологічні спостереження

Вимірювання метеорологічних величин, які характеризують стан приземного шару атмосфери: температури, вологості, атмосферного тиску, опадів, тощо.

Комп'ютерна обробка і автоматична передача отриманих результатів для подальшого аналізу і складання прогнозу погоди.

/Files/images/prez777.gif

Попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища.

Дослідження змін клімату, прогнозування та зменшення негативних наслідків цього впливудля суспільства. Вивчають вплив атмосферної електрики, УФ випромінювання атмосфери на здоров'я людини.

Практика в м. Львів

Практика в м. ЛьвівПрактика в м. Львів

/Files/images/львов3.jpg

/Files/images/львов4.jpg

Можливість працювати у віділеннях Міністерства надзвичайних ситуацій, службах погоди різних країна також в аеропортах, спутникових метеоцентрах та на Антарктичній станції ім. Вернадського.

Експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

Вимірювання параметрів атмосфери на висотах до 40 км, спостереження хмар за допомогою радіолокаторів. Автоматизований прийом та комп’ютерна обробка інформації.

Спеціалісти отримують різнобічну радіотехнічну підготовку, що дає можливість працювати з будь-якою радіоапаратурою, супутниковими антенами, локаторами

Прикладна екологія

Відбір проб атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтів з подальшим дослідженням вмісту в них шкідливих забруднюючих речовин.

Оцінка та аналіз ступеню забруднення повітря, води, ґрунтів.

Прогнозування стану навколишнього природного середовища, складання екологічних паспортів для проектних організацій та будівництва.

/Files/images/bag_6736[1].jpg

Можливість роботи у прикордонній митній службі .

Кiлькiсть переглядiв: 3305